Clínica Oftalmològica Tecnologia i tractaments

 • Biometria iol màster
 • Campimetria
 • Làser argó
 • Pentacam
 • Retinografia
 • Tomografia de coherència òptica
 • Topografia corneal
 • Yag làser
 • Oftalmoscopia binocular indirecta
 • Autorrefractometria
 • Paquimetria
 • Microscòpia Especular